Privacy & Cookie Policy

Waste-Outlet I/S having a registered address at Haderslevvej 1, 6200 Aabenraa, Denmark (hereinafter, referred to as “Waste-Outlet”, “us”, “we”, “our”) collects from the individual user (hereinafter, referred to as “you” or “your”) certain personal information through the website www.waste-outlet.com (hereinafter, referred to as the “Website”). This Privacy and Cookie Policy explains Waste-Outlet’s procedures related to the collection and processing of personal information through the Website. We are committed to safeguarding the privacy of our Website visitors and in this in this Privacy and Cookie Policy we explain how we will treat your personal information. By using our Website and agreeing to this Privacy and Cookie Policy, you consent to our collection and processing of your personal information in accordance with this Privacy and Cookie Policy. For the purposes of this Privacy and Cookie Policy, the term “processing” refers to collection, storage, deletion, use, and disclosure of information.

1

Gromadzenie danych osobowych

1.1 Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
(a) informacje dotyczące Twojego komputera oraz dotyczące odwiedzin i korzystania z niniejszej „Strony”, w tym Twojego adresu IP, lokalizacji, typu i wersji przeglądarki, systemu operacyjnego, źródła z którego powziąłeś informację o „Stronie”, długości wizyty, liczby odsłon strony oraz ścieżek nawigacji „Strony”.
(b) informacje podane nam przez Ciebie podczas rejestracji na Naszej „Stronie”, w tym Twój adres e-mail.
(c) informacje podane podczas wypełniania Twojego profilu na Naszej „Stronie”, przy czym może to obejmować i nie zostaje ograniczone wyłącznie do: Twojego imienia i nazwiska, płci, zawodu, nazwy firmy, adresu e-mail firmy, numeru telefonu firmy, adresu firmy, numer VAT, informacji na temat CSR (Społecznej Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa), logo firmy, identyfikatora użytkownika i certyfikatów rejestracyjnych. Identyfikator użytkownika będzie wykorzystywany i przechowywany tylko do użytku wewnętrznego Waste-Outlet i nie będzie widoczny dla innych użytkowników.
(d) informacje, które Ty podajesz nam dokonując subskrypcji Naszych powiadomień e-mailowych i / lub newsletterów włączając w to Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
(e) informacje przekazane nam podczas korzystania przez Ciebie z usług Naszej „Strony” lub generowanych w trakcie korzystania z Naszych usług, w tym takich jak: czas, okres, częstotliwość oraz sposób używania usług.
(f) informacje dotyczące wszelkich licytacji / zakupów dokonywanych przez Ciebie za pośrednictwem Naszej „Strony” lub innych transakcji, do których dochodzi za pośrednictwem Naszej „Strony” w tym nazwę Twojej firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail.
(g) informacje zamieszczane przez Ciebie na Naszej „Stronie” w celu publikowania w Internecie, w tym nazwę firmy, adres, zdjęcia i opisy produktów oraz wszelkie inne informacje.
(h) informacje zawarte w lub odnoszące się do jakiejkolwiek wiadomości przesłanej do Nas lub za pośrednictwem naszej „Strony”, w tym zawartość wiadomości oraz metadane związane z tą wiadomością.
(i) wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się przesłać do nas.

1.2 Zanim ujawnisz Nam dane osobowe osoby trzeciej, musisz uzyskać zgodę tej osoby
zarówno do ujawnienia jak i przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Cookie.

2

Korzystanie z danych osobowych

2.1 Dane osobowe przekazane Nam za pośrednictwem Naszej „Strony” będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszym dokumencie Polityka Prywatności i Cookie lub na odpowiednich stronach Serwisu:

2.2 Możemy używać Twoich danych osobowych, aby:
(a) administrować naszą „Stroną” i firmą.
(b) personalizować Naszą „Stronę” dla Ciebie.
(c) umożliwiać Ci korzystanie z usług dostępnych na Naszej „Stronie”.
(d) wysyłać oświadczenia, faktury i pobierać od Ciebie opłaty.
(e) wysyłać Ci nie marketingowe wiadomości handlowe.
(f) wysyłać Ci powiadomienia e-mail, o które oddzielnie poprosiłeś.
(g) wysyłać Ci nasz e-mailowy newsletter, jeśli tego zażądałeś, a Ty możesz powiadomić Nas w dowolnym momencie, że nie potrzebujesz już więcej newsletteru lub możesz skorzystać z możliwości wypisania się z niego na Naszej „Stronie”.
(h) dostarczać osobom trzecim informacji statystycznych dotyczących Naszych użytkowników w taki sposób, że osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować któregokolwiek użytkownika na podstawie tych informacji.
(i) zajmować się zapytaniami i skargami złożonymi przez Ciebie lub na Ciebie związanymi z naszą „Stroną”.
(j) zachować bezpieczeństwo Naszej „Strony” i zabezpieczyć ją przed oszustwami.
(k) sprawdzać zgodność z warunkami korzystania z Naszej „Strony” w tym monitorować wiadomości przesyłane za pośrednictwem Naszej usługi wymiany informacji, a także ocen i recenzji na „Stronie”.

2.3 Jeśli podasz dane osobowe do publikacji na Naszej „Stronie”, opublikujemy je lub wykorzystamy w inny sposób zgodny z licencją jakiej Nam udzieliłeś.

2.4 Nie dostarczamy Twoich danych osobowych osobom trzecim dla celów ich marketingu bezpośredniego lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej.

2.5 Wszystkie transakcje finansowe na Naszej „Stronie” są obsługiwane przez Naszych dostawców usług płatniczych Braintree Payment Solutions (część serwisu PayPal) i Transpact (płatności depozytowe Escrow). Możesz zapoznać się z Polityką Prywatności Braintrees i  Polityką Prywatności Transpact. Będziemy udzielać informacji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny do celów przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem Naszej „Strony”, zwrotów płatności dokonywanych za pośrednictwem Naszej „Strony” oraz do rozpatrywanie skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i zwrotami.

3

Ujawnianie danych osobowych

3.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z Naszych pracowników, personelu zarządzającego, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców w stopniu, w jakim jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

3.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
(a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo.
(b) w związku z trwającym lub przyszłym postępowaniem sądowym.
(c) w celu ustalenia, wykorzystania lub obrony naszych praw, w tym udostępniania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i ograniczaniu ryzyka kredytowego.
(d) nabywcy lub potencjalnemu nabywcy którejkolwiek z usług lub aktywów, które sprzedajemy.
(e) każdej osobie, której zasadnie wierzymy, że może ona wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, i jeśli według naszej zasadnej opinii taki sąd lub organ prawdopodobne nakazałaby ujawnienia tych danych osobowych.

3.3 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności nie przekażemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

4

Międzynarodowe transfery danych

4.1 Dane gromadzone przez Nas mogą być przechowywane i przetwarzane oraz przesyłane między dowolnymi krajami, w których działamy w celu umożliwienia Nam korzystania z danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
4.2 Dane gromadzone przez Nas mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają ochrony danych osobowych równoważnej z prawem obowiązującym w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Indii.
4.3 Dane osobowe, które Ty publikujesz na Naszej „Stronie” lub zgłaszasz do publikacji na Naszej „Stronie” mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu, na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez innych.
4.4 Jednoznacznie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisane w niniejszej sekcji.

5

Gromadzenie danych osobowych

5.1 Ta sekcja zawiera zasady i procedury przechowywania danych, które mają zapewnić, że postępujemy zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych.
5.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do tego celu lub w tych celach.
Jeśli na przykład gromadzimy Twoje dane osobowe w celu dostarczenia Ci newsletteru, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się przez Ciebie z usługi newsletteru.

6

Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1 Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych.
6.2 Przechowujemy wszystkie dane osobowe, które Nam przekazałeś, na serwerach  zabezpieczanych hasłowo i z zaporą firewall.
6.3 Wszystkie finansowe transakcje elektroniczne zawierane na Naszej „Stronie” będą zabezpieczone technologią szyfrowania.
6.4 Przyjmujesz do wiadomości, że przekazywanie informacji przez Internet jest z natury niezabezpieczone i nie możemy zagwarantować Ci bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
6.5 Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy poufnego hasła używanego w celu uzyskiwania dostępu do Naszej „Strony”; Nigdy nie pytamy o Twoje hasło, z wyjątkiem przypadków logowania się do Naszej „Strony”.

7

Zmiany

7.1 Co pewien czas możemy aktualizować niniejszą Politykę, publikując jej nową wersję na Naszej „Stronie”.
7.2 Powiadomimy Cię o zmianach w Polityce Prywatności i Cookie drogą mailową i na Naszej „Stronie”

8

Twoje prawa

8.1 Możesz zlecić Nam dostarczenie Ci wszelkich posiadanych przez Nas Twoich danych osobowych. Udzielenie takiej informacji będzie uzależnione od dostarczenia przez Ciebie odpowiedniego dowodu tożsamości. Odpowiemy na Twoją prośbę o dostęp w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.
8.2 Możemy odmówić podania danych osobowych, których zażądasz w zakresie dozwolonym przez prawo.
8.3 Wyrazisz wcześniejszą zgodę na wykorzystywanie przez Nas Twoich danych osobowych do celów marketingowych.

9

Strony internetowe osób trzecich

9.1 Nasza „Strona” zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat.
9.2 Nie jesteśmy w stanie kontrolować i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

10

Poprawianie Twoich danych osobowych

10.1 Masz prawo usunąć lub zmodyfikować Twoje dane osobowe gromadzone przez Nas. Możesz to zrobić za pośrednictwem pulpitu użytkownika dostępnego na Naszej „Stronie” lub kontaktując się z Nami poprzez kontakt wymieniony w sekcji 12 niniejszej Polityki Prywatności i Cookie. Na Twoją prośbę o modyfikację lub usunięcie odpowiemy w ciągu dwóch tygodni.

11

Cookies

11.1 Nasza „Strona” używa plików cookies.
11.2 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg znaków i cyfr), który jest wysyłany przez serwer www do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez tą przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony od serwera.
11.3 Rozróżniamy cookies „trwałe” lub cookies „sesyjne”. „Trwały” plik cookie będzie przechowywany przez sieć w przeglądarce i będzie obowiązywał do jego daty ważności, chyba że zostanie usunięta przez Ciebie przed upływem terminu ważności z kolei „sesyjny” plik cookie, wygaśnie po zakończeniu Twojej sesji, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.
11.4 Cookies zazwyczaj nie zawierają informacji, które identyfikują użytkownika, ale dane osobowe przechowywane przez Nas mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i otrzymanymi z plików cookie.
11.5 Na Naszej „Stronie” możemy używać zarówno cookies „sesyjnych” jak i cookies „trwałych”.
11.6 Nazwy plików cookie używanych na Naszej „Stronie” oraz cele, dla których są używane, zostały określone poniżej:
Używamy cookies „sesyjnych” jak i cookies „trwałych” na Naszej „Stronie”, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, śledzić użytkowników w trakcie przeglądania „Strony”, poprawiać użyteczność witryny, analizować korzystanie z witryny,
zarządzać witryną internetową, zapobiegać oszustwom i poprawiać bezpieczeństwo witryny oraz spersonalizować witrynę internetową każdego użytkownika.
11.7 Wchodząc na Naszą „Stronę” zostaniesz poproszony o zgodę na korzystanie z plików cookie. Masz też możliwość odmowy używania plików cookie.
11.8 Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z naszej witryny. Jeśli zablokujesz cookies, to nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji Naszej „Strony”.
11.9 Możesz usunąć pliki cookies już zapisane na Twoim komputerze; na przykład:
(a) w programie Internet Explorer (wersja 11) musisz ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje w tym celu można znaleźć tutaj.
(b) w Firefoxie (wersja 39) możesz usuwać pliki cookies, klikając „Narzędzia”, ​​”Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj standardowych ustawień dla historii” z menu rozwijanego, klikając polecenie „Pokaż pliki cookies”, a następnie klikając przycisk „Usuń
wszystkie cookies „; i
(c) w Chrome (wersja 44), możesz usunąć wszystkie pliki cookie, uzyskując w menu dostęp do „Dostosować i kontrolować”, i klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Cookies i inne dane i dodatki plug-in” a następnie klikając ” wyczyść dane przeglądania „.

12

Nasze szczegóły

12.1   „Strona” jest własnością i jest obsługiwana przez firmę Waste-Outlet I / S.
12.2   Firma Waste-Outlet I / S jest zarejestrowana w Danii.
12.3   Nasza siedziba główna / główne miejsce działalności znajduje się w Haderslevvej 1, 6200 Aabenraa.
12.4   Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres podany powyżej, korzystając z naszego formularza kontaktowego na „Stronie”, pisząc e-mail to wasteoutlet@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 0045 53373880

Cookies!

Waste-Outlet.com uses cookies to offer you a better browsing.Find out more on how we use cookies and how you can change your settings. Click Here

x