PŁATNOŚĆ

WARUNKI OGÓLNE

Firma Waste Outlet nie obraca Państwa środkami, gdyż zarówno płatności jak i dostawa uzgadniane są bezpośrednio między sprzedającym a kupującym. Zarówno sprzedający jak i kupujący mogą korzystać z opcji usługi Escrow poprzez Transpact, która ma niskie opłaty za transfer. Zapewnia to ochronę płatności i dostawy między kupującym a sprzedającym oraz utrzymuje bezpieczeństwo na rynku.

Cookies!

Waste-Outlet.com uses cookies to offer you a better browsing.Find out more on how we use cookies and how you can change your settings. Click Here

x