FAQ

NAJCZĘSTSZE ODPOWIEDZI NA TEMAT NASZEGO SERWISU

Q. Czy najwyższa oferta jest ofertą wygrywającą aukcję?

Niekoniecznie. Istnieje wiele czynników, które mogą być brane pod uwagę przez sprzedającego, jeśli chodzi o wybór zwycięzcy aukcji. Decyzja sprzedającego opiera się zazwyczaj nie tylko na cenie, ale również na reputacji, ocenach i recenzjach dotyczących nabywcy. Decyzja może także zależeć od wielu różnych czynników jak np. lokalizacja nabywcy. Oznacza to, że nawet jeśli kupujący nie jest w stanie zaoferować najwyższej ceny, możliwe jest, że zostanie on wybrany jako zwycięzca aukcji. Prosimy mieć na uwadze taką możliwość. Uwaga: Po zakończeniu aukcji sprzedający otrzymuje listę oferentów i musi wybrać zwycięzcę aukcji. W przypadku, gdy osoba z najwyższą ofertą nie zostanie wybrana, sprzedający jest zobowiązany do wysłania informacji dotyczącej przyczyny zaistniałej sytuacji do osoby z najwyższą ofertą oraz do Waste-Outlet.

Q. Co zrobić, jeśli mam pytanie dotyczące aukcji?

Na każdej stronie aukcyjnej istnieje możliwość zadawania pytań sprzedawcy, w przypadku, gdy gdy oferent chce coś wyjaśnić lub uzyskać więcej informacji o specyfikacjach danej aukcji. Waste-Outlet prosi, aby zadawać odpowiednie i uzasadnione pytania dotyczące aukcji. Prosimy mieć na uwadze, że Waste-Outlet sprawdza wszystkie pytania zanim zostaną one wysyłane do sprzedawcy. Wszystkie pytania i odpowiedzi związane z konkretną aukcją zostaną opublikowane i będą widoczne dla wszystkich użytkowników strony, nie ma możliwości, aby zadać „prywatne” pytanie. Nie ma możliwości wprowadzenia adresu e-mail lub numeru telefonu w polu pytań, więc nie próbuj obejść tej funkcji.

Q. Jak działa automatyczne składanie ofert?

W momencie, gdy dasz ofertę, która jest wyższa niż minimalne postąpienie umożliwiające bycie najwyższym oferentem, to ta oferta będzie jedynie wtedy ważna, jeśli będzie potrzebna żeby przebić inną osobę licytującą. To pozwala na składanie oferty bez konieczności ciągłego nadzorowania licytacji. Istnieje możliwość, że stawka w twoim imieniu zostanie automatycznie podniesiona, aby zastąpić ofertę innego oferenta, ponieważ system automatycznie podnosi stawkę, aby przebić ofertę osoby poprzedzającej. Chroni to przed “przepłaceniem” za aukcję. Jeżeli ktoś przebije Twoje automatyczne składanie ofert, możesz złożyć nową ofertę.

Q. Co to jest ujemna stawka ofertowa?

Są pewne sytuacje, w których wartość materiałów odpadowych jest ujemna, co oznacza, że sprzedający musi zapłacić kupującemu, żeby ten zaakceptował materiały odpadowe. W tym przypadku zostanie umieszczony znak minus przed kwotą w licytacji. W momencie, gdy pojawi się więcej ofert, kwota będzie rosła do zera albo liczby dodatniej.

Q. Otrzymałem ofertę, którą chcę zaakceptować, czy mogę przerwać aukcję przed jej zakończeniem?

Nie, musisz zaczekać, aż aukcja zostanie zakończona i nie możesz jej zakończyć przed końcem aukcji. Masz możliwość wyboru, który kupujący zostanie ostatecznym zwycięzcą aukcji z całej listy potencjalnych kupujących, którą zostanie Ci przedstawiona, i nie musi to być koniecznie kupujący z najwyższą ofertą.

Q. Jak należy podać ilość produktu, jeśli nie wiem, ile materiału będę posiadał w danym momencie?

Najlepszą opcją w tym przypadku jest podanie z jak największą dokładnością ilości produktu oraz uwzględnienie procentowego marginesu błędu w opisie Twojej aukcji. Można określić minimalną i / lub maksymalną kwotę, jaką nabywca będzie licytował i ponosił odpowiedzialność, jeśli jest oferentem wygrywającym aukcję. Jest to przykład sytuacji, która wymaga szczegółowych informacji zawartych w opisie aukcji, aby nabywca mógł dokonać świadomego wyboru. Najlepszym wyborem jest sprecyzowanie opisu i oszacowanie w jak największym stopniu ilości materiału, który jest w danej chwili dostępny, aby zminimalizować ryzyko w błędnych obliczeniach i nieporozumień.

Q. W liście kategorii materiałów odpadowych nie ma typu materiału, który chcę sprzedać. Co powinienem zrobić?

Chętnie uwzględnimy nowe kategorie materiałów. Skontaktuj się z nami pod adresem mail@waste-outlet.com  i określ swoją potrzebę.

Q. Czy mogę dokonać zmian w mojej aukcji?

Tylko jeśli nie została ona opublikowana. Istnieje opcja „zapisz do edycji”, którą można użyć podczas komponowania wpisów. Po opublikowaniu aukcji, niezależnie od tego, czy ma ona oferty czy nie, nie ma możliwości edytowania. Możesz ją usunąć, dopóki ktoś nie złoży oferty. Jeśli zauważysz krytyczny błąd w swojej aukcji po umieszczeniu oferty przez kupującego, musisz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem mail@waste-outlet.com  i wyjaśnić sytuację. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usuniemy aukcję oraz umożliwimy jej edycję i ponowne uruchomienie.

Q. Dlaczego aukcja może zostać zawieszona?

Aukcja zostanie chwilowo zawieszona, jeśli ktoś zgłosi problem. Po rozpatrzeniu sytuacji, w której stwierdzimy ze nie ma problemu, ponownie uruchomimy aukcję tak szybko jak jest to tylko możliwe. Jeśli chcesz zgłosić problem z wpisem jakiejś osoby, napisz do nas mail@waste-outlet.com  i podaj szczegółowe informacje dotyczące problemu.

Q. Czy mogę wycofać ofertę?

Ogólnie nie jest możliwe cofnięcie oferty. Jeśli popełnisz błąd lub literówkę w ofercie lub masz inny legalny powód potrzebny do wycofania aukcji, proszę podać szczegółowe wyjaśnienie sytuacji do Waste-Outlet, a my rozważymy indywidualnie każdy przypadek.

Q. Czy Waste-Outlet zwróci mi opłaty za aukcję, jeśli nabywca nie dokona ostatecznej transakcji?

W takiej sytuacji możliwy jest zwrot pieniędzy. Prosimy o kontakt z nami niezwłocznie pod adresem mail@wasteoutlet.com  i podaj nam szczegóły tego potencjalnego naruszenia umowy ze strony nabywcy, ponieważ może być to konieczne do anulowania ich konta, zgodnie z naszymi warunkami korzystania.

Q. Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam żadnych ofert?

Najpierw rozważ potencjalne przyczyny nieotrzymania ofert, na przykład (ale nie tylko) następujące: Czy Twoja minimalna cena początkowa aukcji nie jest zbyt wysoka dla oferowanych materiałów? Musisz się dostosować do konkurencji. Czy czas trwania Twojej aukcji nie był zbyt krótki? Daj potencjalnym nabywcom dużo czasu na licytowanie. Czy istnieje wystarczający rynek dla Twojego typu materiału? Zbadaj zastosowania i popyt na Twój produkt. Czy Twój opis jest wystarczająco klarowny dla odbiorcy? Upewnij się, że potencjalni nabywcy mają wystarczające informacje. Czy Twoje instrukcje handlowe nie są zbyt restrykcyjne? Upewnij się, że Twoi potencjalni nabywcy są w odpowiednim miejscu i czasie. Odszukaj podobne aukcje które również nie otrzymały żadnych ofert. Wystarczy przejść do sekcji na swoim koncie ”Moje Aukcje” i nacisnąć na przycisk ”Kopiuj” aby wczytać listę poprzednich aukcji. W razie potrzeby można edytować wtedy szczegóły aukcji oraz wybrać nowy początek oraz czas trwania aukcji.

Q. Jakie informacje muszę dostarczyć umieszczając aukcję?

Pamiętaj, że potencjalni nabywcy będą potrzebować jak największej ilości informacji aby podjąć decyzję. Nie ma określonych zasad dotyczących treści w polu opisu, jednakże im więcej informacji podasz tym większe prawdopodobieństwo, że przyciągnie on więcej ofert i mniej pytań. Przemyśl jakie informacje nabywca może chcieć uzyskać. Opisz materiał w łatwym do zrozumienia języku umieszczając zwłaszcza informacje dotyczące jakości, ilości, zastosowania oraz informacji związanych z logistyką ważną dla handlu takich jak: lokalizacja, ograniczenia w obrocie, instrukcje wysyłki itp.

Q. Jakie jest moje CSR i dlaczego jest to ważne? Twoja CSR – Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa – jest widoczną częścią Twojego profilu w Waste Outlet, który zawiera ważne pytania dotyczące etycznych praktyk firmy. Pozwala to innym użytkownikom rozważać Twój wpływ jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, a także, w jaki sposób Twoja firma traktuje prawa człowieka w swojej praktyce. Umiejętność uczciwego wypełnienia formularza CSR pozytywnymi i afirmującymi Twoją firmę odpowiedziami daje Twojej firmie przewagę, gdyż wiele firm używa tych informacji do podjęcia decyzji z kim chcą handlować.

Q. Co to jest alert aukcji?

Jest to automatyczny system powiadamiania e-mailowego, który umożliwia powiadamianie Ciebie, o tym, że publikowane są aukcje z konkretnymi materiałami odpadowymi, które Ciebie interesują. Możesz skonfigurować te alerty, przechodząc do sekcji „Moje konto” i klikając „Alerty”. Zostanie wyświetlona prośba o wybór kryteriów, które Cię interesują. Możesz zmienić lub usunąć kryteria w dowolnym momencie. Jeśli pojawią się nowe aukcje odpowiadające Twoim kryteriom to otrzymasz powiadomienie e-mailem.

Q. Co to jest lista aukcji obserwowanych?

Jest to przydatna funkcja umożliwiająca łatwe śledzenie aukcji, którymi jesteś potencjalnie zainteresowany Na stronie licytacji każdej z aukcji zobaczysz opcję dodania jej do „listy obserwowanych”. Następnie na pulpicie użytkownika, aukcje te będą wyświetlane razem, aby można je było łatwo i szybko znaleźć.

Q. Nie otrzymuję żadnego e-maila z firmy Waste-Outlet. Czemu?

Najprawdopodobniej problem polega na tym, że dostawca poczty elektronicznej kieruje e-maile do folderu „śmieci”. Proszę dodać naszego e-maila mail@waste-outlet.com  na listę „bezpiecznych” nadawców, aby nasze e-maile pojawiły się w skrzynce odbiorczej.

Q. Jakie są opłaty za usługi w serwisie Waste-Outlet.com?

Nie pobiera się opłat za wystawienie aukcji, a także za licytowanie na aukcji. Po zakończeniu aukcji, sprzedający może zdecydować się na wybór oferty. Wtedy Sprzedający zostaje obciążony prowizją w wysokości 2% najwyższej otrzymanej oferty lecz nie mniej niż 26,99 € lub 29,99 $. Po uiszczeniu prowizji lista oferentów zawierająca informacje o oferentach zostanie udostępniona Sprzedającemu. Jeśli nie ma ofert, Sprzedający nie zostanie obciążony prowizją. Aby łatwiej oszacować opłaty i wysokość prowizji za materiały o ujemnej wartości zostanie ona obliczona tak jak od podobnej sprzedaży z wartością dodatnią.

Q. Czy muszę korzystać z usługi Escrow?

Escrow jest ważną usługą oferowaną w celu zmniejszenia możliwości oszustwa. Stosowanie escrow nie jest konieczne w każdej transakcji zwłaszcza wtedy gdy już nawiązaliście relacje zaufania z drugą stroną. Escrow jest jednak wysoce zalecany. Kroki z jakich składa się transakcja zabezpieczona escrow to: Po pierwsze oferent, który zwyciężył wysyła płatność dla kontrahenta osobie trzeciej czyli agentowi escrow. Po drugie sprzedawca dostarcza materiał do nabywcy, następnie kupujący weryfikuje przesyłkę jako otrzymaną i zaakceptowaną. Wreszcie agent escrow przekazuje płatność sprzedającemu. Zarówno kupujący jak i sprzedający może aktywować opcję płatności escrow. Jeśli tę opcję wybiera kupujący to on za nią płaci. Jeśli wybiera ją sprzedawca to wówczas sprzedawca za nią płaci.

Q. Czy muszę zapłacić podatek VAT (podatek od wartości dodanej)?

Ponieważ jesteśmy firmą zarejestrowaną w Danii, musimy naliczać podatek VAT od wszystkich prowizji otrzymanych od naszych duńskich klientów. Klienci, którzy mają siedzibę w innych krajach należących do UE (Unia Europejska)  nie podlegają takiemu obciążeniu zgodnie z art. 44 dyrektywy Rady 2006/112 / EC lecz  muszą odprowadzić podatek VAT we własnym kraju . Firmy z siedzibą w krajach, które znajdują się poza Unią Europejską nie podlegają podatkowi VAT. Uwaga: przy korzystaniu z usługi escrow firmy w UE będą miały VAT  dodawany do transakcji,  jeśli będą prowadziły handel z firmami we własnym kraju.

Q. Czy jest to bezpieczna strona internetowa?

Tak, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Waste Outlet wykorzystują szyfrowanie transmisji danych dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Q. Czy sprzedający i kupujący zachowują anonimowość?

Nie,nie zachowują anonimowości. Ważne jest, aby wszystkie strony miały pełną wiedzę z kim potencjalnie mogą handlować. Dlatego promujemy uczciwe i transparentne profile dotyczące tożsamości wszystkich firm na tej stronie. Jednak tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu Waste-Outlet będą mieli dostęp do tych informacji, które zawierają ocenę i profil użytkownika, a także pełną nazwę i adres firmy. Zatem Kupujący będą mogli zobaczyć, kim jest Sprzedający  zaś Sprzedający otrzyma pełną listę wszystkich oferentów i ich dane kontaktowe po zakończeniu każdej aukcji w celu wybrania zwycięzcy. (Pamiętaj jednak, że Sprzedający nie widzą tożsamości oferentów aż do zakończenia aukcji.) Uwaga: w żadnym wypadku nie wolno kontaktować się ze Sprzedawcą, oferentem lub Kupującym poza tą witryną w celu prowadzenia interesów handlowych lub w celu obejścia opłat należnych dla Waste Outlet. Zgodnie z warunkami korzystania z naszych aukcji każdy kto narusza warunki naszej aukcji zostanie usunięty z możliwości korzystania z usług tej witryny w przyszłości.

Q. Co muszę wiedzieć o procesie oceny i recenzjach?

W celu zapewnienia wysokiej jakości sieci skupiającej cennych, uczciwych i wiarygodnych członków, każda transakcja jest okazją dla Kupującego i Sprzedającego do oceniania się nawzajem i do wystawienia sobie wzajemnie całościowej oceny z przebiegu transakcji. Jest to pięciogwiazdkowy system oceny, przy czym 1 jest oceną najniższą, a 5 najwyższą. Strony transakcji będą poproszone o napisanie recenzji na temat firmy, z którą współpracowały, tak aby przyszli Kupujący i Sprzedający mogli podejmować lepsze decyzje dotyczące tego z kim chcieliby prowadzić interesy. Istotne jest aby Twoja ocena i recenzja były poważne, ponieważ mogą mieć bezpośredni wpływ na to, jak często kupujesz / sprzedajesz, z kim handlujesz, jak dużą wartość mają Twoje transakcje i w jakim stopniu odniesiesz sukces jako członek tej strony internetowej.

Q. Co się wiąże z zamknięciem konta?

Jeśli chcesz zamknąć konto, upewnij się, że wszystkie Twoje aukcje zostały zakończone i wszystkie Twoje transakcje są również zakończone. Następnie skontaktuj się z  mail@waste-outlet.com . Po otrzymaniu od Państwa żądania, następuje okres oczekiwania na zamknięcie w celu zapewnienia, że wszystkie transakcje związane z Twoim kontem są zakończone i że nie masz należności do zapłacenia. W czasie oczekiwania na zamknięcie będą mieli Państwo dostęp do konta, ale nie będziecie go mogli wykorzystywać w celach handlowych, w tym dokonywać aukcji lub licytować. Nie będzie można także zmienić informacji kontaktowych w okresie oczekiwania. Można anulować żądanie zamknięcia ale tylko wtedy, gdy jesteś w trakcie okresu oczekiwania. Gdy Twoje konto zostanie zamknięte wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem jego zamknięcia. Jeśli konto zostało zawieszone z jakiegokolwiek powodu, nie będzie można go zamknąć, dopóki nie skończymy rozstrzygania tego problemu. Uwaga: Nie będzie można ponownie otworzyć zamkniętego konta z identycznym identyfikatorem użytkownika lub wcześniej używanym adresem e-mail.

Q. Czy mogę mieć więcej niż jeden adres związany z kontem mojej firmy?

Tak, możesz wpisać dodatkowe adresy w sekcji „Mój profil”, jednak pamiętaj, że jeśli taki adres jest przeznaczony do celów obrotu (kupna lub sprzedaży), wówczas należy dostarczyć dokument licencji operacyjnej związany z tym adresem.

Q. Co zrobić, jeśli moje konto zostało naruszone?

Jeśli uważasz, że osoba nieupoważniona uzyskała dostęp do Twojego konta, natychmiast zmień swoje hasło i skontaktuj się z nami pod adresem mail@waste-outlet.com podając szczegóły naruszenia. Hasło można zmienić, klikając odpowiednią kartę w sekcji „Moje konto”.

Q. Podczas próby przesłania dokumentu na stronę stwierdzono, że mój plik jest zbyt duży. Co powinienem zrobić?

Pamiętaj, że maksymalny rozmiar pliku to 2MB, który jest ogólnie odpowiedni dla większości dokumentów. Jeśli plik jest większy niż 2MB lub zawiera kilka stron, prosimy o zmieszczenie się w limicie 2MB. Proszę odpowiednio nazwać różne sekcje jak np. Sekcja #1, Sekcja #2, itd. Tak, aby były utrzymane we właściwej kolejności.

Q. Moja rejestracja w tej witrynie została odrzucona. Czy mogę odwołać się od tej decyzji, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Możesz poprosić nas o ponowne rozpatrzenie rejestracji, jeśli masz dodatkowe informacje, które możesz dostarczyć  lub jeśli uważasz, że popełniono błąd. Skontaktuj się z nami pod adresem mail@waste-outlet.com  i podaj wyjaśnienie Twojej sytuacji. Zajmiemy się Twoim odwołaniem jak najszybciej.

Q. Jaka dokumentacja jest niezbędna, aby dokonać rejestracji na tej stronie?

Ważne jest, aby w tej witrynie mogły być rejestrowane tylko wiarygodne firmy z zestawem informacji, które są weryfikowalne. Z tego powodu prosimy, aby wszyscy rejestrujący się dostarczyli kopie odpowiednich dokumentów, abyśmy mogli sprawdzić ich wiarygodność. Będziesz musiał dostarczyć dokumenty rejestracyjne firmy, a także wszelkie pozwolenia i licencje na import/eksport a także obrót oraz numer VAT, którego Twoje firma używa do fakturowania. Jeśli przypadkowo złożysz nieprawidłowy dokument, daj nam znać, a my go usuniemy.

Q. Które z przesłanych dokumentów są udostępniane innym użytkownikom serwisu aukcyjnego?

Firma Waste-Outlet nie jest odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi w poszczególnych miejscach lub na potrzeby każdej firmy zajmującej się handlem. Mimo że każda firma powinna być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Odpadów w swoim kraju, po to aby handlować odpadami w sposób legalny, nie ma uregulowanego rejestru obejmującego wszystkie państwa członkowskie UE. Oznacza to, że każdy Nabywca / Sprzedawca musi dołożyć należytej staranności w celu sprawdzenia firm, które zdecydują się sprzedawać odpady. W tym celu konieczne jest udostępnienie dokumentacji do przeglądu i oceny użytkowników tej platformy, takich jak licencje na obrót oraz import / eksport a także rejestry odpadów oraz inne certyfikaty.

Cookies!

Waste-Outlet.com uses cookies to offer you a better browsing.Find out more on how we use cookies and how you can change your settings. Click Here

x