ESCROW PAYMENT

ZABEZPIECZ SWOJE AUKCJE MATERIAŁÓW ODPADOWYCH

Zmniejsz ryzyko oszustw przy użyciu naszego serwisu Escrow z niskimi opłatami, wprowadzając trzecią stronę do transakcji – Transpact.com, który odbiera, przechowuje i przelewa środki w celu zadowolenia obu stron, zarówno kupującego jak i sprzedającego. Niezależnie od tego, czy jesteś nabywcą czy sprzedającym, masz możliwość użycia Escrow do każdej aukcji odpadów na Waste-Outlet. Szczegółowe informacje na temat sposobu obsługi tych wniosków przedstawiono poniżej. Zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą zarejestrować się w Transpact, aby móc korzystać z usługi Escrow.

ESCROW PAYMENT PROCESS

KUPUJĄCY, KTÓRZY CHCĄ UŻYĆ PŁATNOŚCI ESCROW

Podczas licytacji na aukcji materiałów odpadowych musisz zaznaczyć, czy chcesz skorzystać z opcjonalnej usługi Escrow, lub zaakceptować, jeśli sprzedawca zażąda usługi Escrow lub jeśli odmówisz korzystania z usługi Escrow. Po zakończeniu aukcji sprzedający może sprawdzić, które opcje zostały oznaczone przez każdego licytującego. Jeśli zostanie wybrany jako zwycięzca aukcji, kupujący żądający bezpiecznego depozytu escrow będzie odpowiedzialny za opłaty za przelew escrow, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Zobacz informacje na temat tych opłat.

SPRZEDAJĄCY, KTÓRZY CHCĄ UŻYĆ PŁATNOŚCI ESCROW

Po zakończeniu aukcji sprzedawca wybrał nabywcę, który albo: A: zażądał usługi Escrow, albo B: akceptuje prośbę sprzedawcy o skorzystanie z usługi Escrow, proces Escrow jest aktywowany i wysyłana jest wiadomość e-mail do kupującego z prośbą o rejestrację dla Escrow. Jeśli sprzedawca zażąda usługi Escrow, sprzedający będzie odpowiedzialny za opłaty za przelew escrow.

Jeżeli zarówno kupujący, jak i sprzedawca nie chcą aktywować escrow, są oni odpowiedzialni za rozpatrzenie następujących kwestii: płatności, zatwierdzenie wysłanych towarów, zatwierdzenie otrzymanych towarów oraz zatwierdzenie ilości i jakości towarów. W tym przypadku Waste-Outlet nie ponosi odpowiedzialności za wynik transakcji.

Cookies!

Waste-Outlet.com uses cookies to offer you a better browsing.Find out more on how we use cookies and how you can change your settings. Click Here

x