ZERO WASTE ER FREMTIDENS LØSNING

Vi skal tage vare på verdens ressourer!

ZERO WASTE LØSNING

Waste-Outlet gør det muligt for sælgere og købere af genanvendeligt affald at finde hinanden og bidrager på denne måde til bedre affaldsløsninger i retning mod en Zero Waste fremtid.

ZERO WASTE LØSNINGER

Hvordan kan vi skabe bedre genanvendelsesløsninger og være med til at forbedre miljøet? Borgere, kommuner, offentlige og private virksomheder producerer hver dag store mængder affald, som skal bortskaffes på den bedst mulige måde. Der er andre virksomheder, der kan anvende disse ressourcer, og som har mulighed for at håndtere dem ansvarligt. Waste-Outlet gør det muligt for sælgere og købere af genanvendeligt affald at finde hinanden, og bidrager på derved til bevægelse i retning mod bedre affaldsløsninger. Konkurrenceudsættelse af affaldet og en øget genanvendelse, baner vejen mod “Zero Waste”.

VORES FÆLLES ANSVAR

Hvad betyder “Zero Waste” ? Chancen for at du har hørt om Zero Waste, er nok ret stor. Zero Waste er en industriel term for et bæredygtigt system, hvor alt produceres uden spildprodukter, og hvor alle dele kan genbruges til nye produkter eller energikilder. Det gælder både under produktionen, og ved det færdige produkt. På denne måde holdes affald væk fra deponi. Dette er en revolutionerende ide, der ikke alene indebærer at reducere forbruget generelt, men også at ændre holdninger til produkter og fremstillingsprocesser, samt at finde nye måder at bortskaffe affald på. Zero Waste er fremtidens løsning og sammen kan vi få det til at ske!

Waste-Outlet.com uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings. Klik her

x