Brugsvilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser (herefter, benævnt “vilkårene”) gælder for websitet www.waste-outlet.com (herefter, benævnt “websitet” ) og udgør en juridisk aftale mellem brugeren ( “du” , “din”, “bruger” ) af Websitet og Waste-Outlet, med virksomhedsadresse på Haderslevvej 1 , 6200 Aabenraa, Danmark (herefter benævnt “Waste-Outlet” , “os”, “vi” , og “vores” ). Hvis du registrerer dig på websitet, opretter en annonce, byder på materialer eller bruger nogen af vores tjenester på websitet, betyder det at du accepterer vores vilkår og betingelser. Vi anvender cookies på websitet; ved at bruge vores website eller acceptere disse vilkår og betingelser, accepterer du samtidig vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i vores Fortrolighedspolitik.

1

Waste-Outlet er udelukkende en markedsplads

1.1 Waste-Outlet er en online auktionsportal der har til formål at gøre det nemmere for sælgere og købere at finde hinanden når affaldsmaterialer skal bortskaffes. Efter registrering, kan sælgere sætte affaldsmaterialer på auktion. Købere der har oprettet en profil kan byde på affaldet. Potentielle købere har mulighed for at stille spørgsmål til sælger. Al kommunikation bliver gennemset af Waste-Outlet. Waste-Outlet er på intet tidspunkt i besiddelse af det materiale der bliver solgt på websitet. Vi garanterer derfor ikke for om materialet er beskrevet rigtigt og nøjagtigt. På baggrund af dette, er vi ikke i stand til at fastslå hvorvidt materialet er lovligt, ej heller for købers evne til at gennemføre købet eller om handelen er lovlig eller gyldig. Alle købere og sælgere der benytter vores website er derfor selv ansvarlige for at udvise rettidig omhu og at have alle godkendelser og registreringer på plads.  Waste-Outlet er hverken ansvarlig for, eller involveret i, handelen, dette er udelukkende et anliggende mellem køber og sælger. 

2

Registrering på Waste-Outlet

2.1. Du skal være over 18 år for at kunne registrere dig på Waste-Outlet. Endvidere skal du være juridisk i stand til at indgå en bindende kontrakt og bemyndiget hertil i forhold til de affaldsressourcer, som du køber eller sælger på Waste-Outlet. Når du bruger Waste-Outlet hjemmeside, er det dit ansvar at sikre, at du overholder alle gældende lokale og internationale love i henhold til køb og salg af affald. Det er også dit ansvar at sikre, at alle oplysninger du opgiver er korrekte. Du accepterer dit fulde ansvar for følgende handlinger på hjemmesiden: Din registrering (Profil),  de bud du afgiver, de auktioner du publicerer, din kommunikation med webstedet, din kommunikation med andre brugere af websitet, og alle andre tiltag eller indhold i forhold til din brug af websitet. I forbindelse med ovenstående, er det også sælger og købers juridiske ansvar at have kendskab til hvorvidt et affaldsmateriale er klassificeret som farligt affald eller kan skabe en situation, der er farlig, og have de rette registreringer og attester på plads.  Hvis du er usikker på kategorisering/klassificering af dit affald, er det dit ansvar at gøre dig bekendt med det og at rådføre dig med lokale og statslige myndigheder og miljøagenturer. Waste-Outlet fraskriver sig alt ansvar i forhold til at bedømme hvorvidt affaldsmaterialer kan kategoriseres som farligt affald eller potentielt farligt affald eller lovligheden af forskellige typer affald. Waste-Outlet påtager sig heller intet ansvar i forhold til lovligheden af salg, transport, opbevaring, bortskaffelse eller behandling af affaldet solgt via vores website.

2.2 Inden du kan oprette en auktion, er du nødt til at registrere dig på Waste-Outlet. Når du registrerer dig vil du blive bedt om at udfylde en række informationer om dig selv og din virksomhed, samt uploade forskellige dokumenter som virksomhedens registreringsattest, registrering i affaldsregistre, miljøgodkendelse og import-/eksporttilladelser.  Dokumenterne vil være synlige på auktionssiden når sælger har sat en vare til salg, så køber har mulighed for at tage dem med i sin vurdering inden vedkommende byder på en vare. Ligeledes vil købers dokumenter være tilgængelige for sælger når denne skal vælge hvilken byder han/hun ønsker at sælge til. Efter registrering, vil vi gennemgå og verificere oplysningerne. Denne proces kan tage op til 48 timer. Herefter vil du modtage en mail fra os, og hvis du er blevet godkendt kan du nu logge ind på websitet. 

2.3 Dit kodeord er personligt. Du må ikke tillade andre at anvende din kode for at få adgang til websitet.

2.4 Såfremt du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto, skal du underrette os skriftligt med det samme.

2.5 Du må ikke anvende andres profil for at få adgang til websitet , medmindre du har den pågældende persons udtrykkelige tilladelse hertil. Waste-Outlet, kan nægte enhver bruger eller potentiel bruger adgang til websitet pga. manglende overholdelse af vilkår og betingelser, på baggrund af eventuelle lovkrav eller andre årsager.

2.6 Hvis du ønsker at rette eventuelle indtastningsfejl eller andet i din profil, kan du gøre dette ved at logge ind med dit brugernavn og kodeord. Du kan herefter se dine oplysninger i brugerpanelet.

3

Dit kodeord

3.1 Din adgangskode er personlig og det er dit ansvar at opbevare din adgangskode på betryggende vis og ikke videregive det til andre.

3.2 Hvis du bliver opmærksom på at nogen har fået kendskab til din adgangskode har du pligt til at underrette os skriftligt med det samme. Du kan til enhver tid ændre din adgangskode, på websitet.

3.3 Du er ansvarlig for enhver aktivitet på vores hjemmeside der udspringer af manglende overholdelse af din forpligtigelse til at holde din adgangskode hemmelig, og kan holdes ansvarlig for eventuelle tab som følge heraf.

4

Opsigelse

4.1 Du kan til enhver tid opsige din profil på Waste-Outlet. Hvis du ønsker at opsige din profil kontakt Waste-Outlet, så sørger vi for at din profil bliver slettet.

4.2 Hvis du ikke overholder vores betingelser er vi berettiget til at:
(a) Suspendere din profil.
(b) Lukke din profil.

Hvis vi suspenderer din profil vil du blive underrettet via e-mail.

5

Gebyrer og auktionsvilkår

For sælgere gælder følgende auktionsvilkår og gebyrer:

a) Det er gratis at oprette en auktion på Waste-Outlet. Når auktionen er afsluttet og auktionens mindste pris er opnået kan sælger vælge at købe budlisten. Listen koster 2% af højeste auktionsbud,  med en minimumspris på kr. 199,99.  Gebyret er ikke refunderbart. Faktura bliver sendt via email og vil også være tilgængelig online.

b) Som sælger har du fuld kontrol med dit affald, da du selv bestemmer hvem du vil sælge dit affald til. Du er ikke pålagt at sælge til højestbydende eller i det hele taget at sælge din vare, selvom mindste bud er opnået, hvis ingen af køberne lever op til dine forventninger.

c) Pris manipulation er strengt forbudt og tolereres ikke. Dette kan gøre sig gældende hvis en sælger f.eks. bruger flere konti for at byde på sit eget materiale for at hæve prisen på sin egen auktion,  samarbejder med tredje part for at hæve prisen, brug af alias, enten indirekte eller direkte, for at byde på ens eget materiale samt enhver anden metode brugt i dette øjemed. Hvis du deltager i nogen form for pris manipulation på dette website, så forbeholder Waste-Outlet sig retten til at fjerne alle dine auktioner, lukke din konto og om nødvendig at lægge sag an.

d) Som sælger er du forpligtet til at betale alle gebyrer til Waste-Outlet som beskrevet ovenfor. Hvis du forsøger at undgå at betale eller eliminere gebyrer eller potentielle gebyrer ved at kontakte køber direkte og udenfor dette website for at færdiggøre en handel overtræder du vores betingelser for brug af websitet og kan blive retsforfulgt af Waste-Outlet.  Under visse omstændigheder vil det være iorden for køber og sælger at udveksle nødvendig information for f.eks. at kunne sende en vareprøve. Denne form for kontakt/kommunikation er også underlagt vores generelle betingelser og må ikke bruges til at overtræde aftalen med Waste-Outlet.

e) På Websitet kan du handle i følgende valutaer : EUR , USD og DKK .

6

Sælgergaranti

Sælger er garant for at han/hun er retmæssig ejer af de affaldsfraktioner han/hun sætter på auktion, eller har bemyndigelse til at sætte materialet på auktion, samt er indehaver af alle nødvendige tilladelser.  Sælger garanterer endvidere at der ikke er kendte miljømæssige problemer forbundet med de anførte materialer.

7

Budgivning

Hvis du byder på en auktion på Waste-Outlet, er du underlagt de vilkår der står beskrevet her.  Vær opmærksom på, at når du byder på en vare, så er følgende ikke inkluderet i prisen:  Gældende skatter, toldafgifter, klargørings udgifter, transportomkostninger, eventuelle eksport eller import gebyrer, forsikring, transaktionsgebyrer, Escrow gebyrer, eller andre potentielle omkostninger i forbindelse med køb af affaldsmaterialet. Køber bærer det fulde ansvar for alle ekstra omkostninger af denne art, medmindre andet specifikt er angivet i produktbeskrivelsen på auktionen. Når en auktion er afsluttet bliver sælger tilbudt at købe budlisten.  Sælger er ikke forpligtet til at sælge til højestbydende, men kan frit vælge blandt de indkomne bud. Det står også sælger frit for at vælge ikke at sælge det annoncerede materiale selvom auktionen er afsluttet. Hvis dit bud bliver valgt som det vindende bud, vil du få direkte besked. Hvis køber eller sælger ønsker at anvende Escrow depot betalings service, vil køber modtage en mail med de nødvendige informationer.  Waste-Outlet er ikke ansvarlig for det annoncerede materiale, hvad angår, fejl, mangler, forkerte beskrivelser eller kvalitet. 

8

Betaling og Escrow Service

8.1 Når sælger har valgt hvem han/hun ønsker at sælge til, skal parterne blive enige om betalingsmetode. Der er to muligheder. Enten at sælger og køber ordner betalingen indbyrdes eller hvis en af parterne ønsker det, at gøre brug af Escrow betaling. Escrow fungerer ved at en tredjepart, Transpact.com holder betaling i depot indtil begge parter er enige om handlen.Dvs. Waste-Outlet har ingen part i Escrow betaling.  Escrow giver større sikkerhed for både køber og sælger, da Escrow er garant for at køber modtager præcis hvad der er bestilt og hvis ikke kan få betaling returneret og at sælger modtager korrekt betaling for varerne.

8.2 Den der ønsker at gøre brug af Escrow betaling, betaler Escrow gebyret. Gebyr priserne kan ses her. For at kunne overføre betaling via Escrow, skal begge parter være registreret med en konto hos Transpact.com.  Alle betalinger via Transpact foregår ved bankoverførsel. Vær opmærksom på at Transpact.com ikke har noget ansvar for, eller kontrol over affaldsfraktioner der auktioneres, men udelukkende holder betaling i depot.

8.3 Ved at anvende Escrow og dermed Transpact.com, indviliger både sælger og køber i følgende: a) Transpact.com kan ikke holdes ansvarlig hvis sælger eller køber handler under falsk identitet, eller hvis de ikke kan gennemføre handlen. Transpact.com agerer udelukkende som tredjepart der holder  betaling i depot og har ingen indflydelse på den aktuelle levering af varer mellem parterne. b) Escrow betaling koster kun en fast standard pris på €6,98 (for beløb under 15,000€) eller $34,98 (for beløb under $2,500) og betales altid af den part der ønsker at gøre brug af ydelsen. Hvis du handler i Euro men ikke har en Euro konto i et EU land, vil der påløbe ekstra gebyrer. Transaktioner i US Dollars er ikke omfattet af disse tillæg (de er allerede inkluderet i prisen).
c) Transpact tager udgangspunkt i at all kommunikation, det være sig i brevform eller email, signeret på traditionel vis eller elektronisk er ægte og ikke forfalsket.
d) Waste-Outlet har ingen part i Escrow betaling og assisterer derfor heller ikke i at få løst evt. tvister. Skulle der opstå en tvist mellem parterne tildeler Escrow en mediator der vil bistå.
e) Når begge parter er enige om handelen, vil betaling blive frigivet til sælger. Escrow betalingen der frigives er totalbeløbet der blev overført minus eventuelle gebyrer, skatter eller andre udgifter, i henhold til den aftale der er indgået.

9

Skatter og afgifter

Waste-Outlet er ikke ansvarlig for at opkræve eventuelle skatter og afgifter for hverken sælger eller køber.  Det er sælger og købers eget ansvar at vide hvilke skatter og afgifter de skal betale og hvilke informationer der skal indberettes i henhold til de handler de indgår.

Da Waste-Outlet er et dansk registreret selskab, opkræver vi moms af provisionen for alle danske sælgere. Sælgere i EU er omfattet af omvendt betalingspligt i henhold til artikel 44/2006/112/EF (EU direktivet for moms.) hvilket vil sige at sælger selv er ansvarlig for at oplyse og afregne moms i sit hjemland. Virksomheder uden for EU pålægges ikke moms.  

10

Bedømmelser

For at kunne tilbyde en auktionsside alle vore kunder kan have tillid til, tilbyder vi at sælger og køber kan bedømme og kommentere på gennemførte handler. Her får du mulighed for at dele dine erfaringer med Waste-Outlet netværk . 

Vi tror på ytringsfrihed og klar kommunikation. Vores website er baseret på tillid, og tillid kommer fra ærlig diskussion. Så vi beder dig om at holde dig til fakta, når du skriver en kommentar. De bedste kommentarer giver konstruktiv feedback, der hjælper andre i netværket til at træffe beslutninger. Vi tolererer ikke personlige fornærmelser eller irrelevante udtalelser. Waste-Outlet forbeholder sig retten til at gennemse alle kommentarer, og til at fjerne/ændre en kommentar, hvis vi finder, at den overtræder vores retningslinjer.

11

Beskyttelse af ophavsret

11. Ophavsret 2015 Waste-Outlet.

Alt, hvad du ser eller læser på dette website, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på websitet må kun bruges i henhold til disse betingelser og vilkår, samt gældende lov om ophavsret.

Billeder, tekst, video og programmering tilhører enten Waste-Outlet eller bruges med tilladelse. Du må ikke bruge eller kopiere dette indhold, medmindre andet udtrykkeligt fremgår eller du har indhentet tilladelse til det.

12

Brug af websitet

12.1 Du må gerne:

(a) Se vores website i en webbrowser.

(b) Streame video filer fra vores website.

(c) Bruge de ydelser vi tilbyder via vores webside

12.2 Det er forbudt at downloade eller gemme materiale fra vores website på din computer, med mindre du har fået tilladelse hertil af Waste-Outlet, eller det fremgår af hjemmesiden.

12.3 Waste-Outlet website må udelukkende bruges til køb og salg af affaldsfraktioner og ikke til andre formål.

12.4 Under egen profil, er det tilladt at ændre personlige oplysninger samt virksomhedens oplysninger. Det er på ingen måde tilladt at ændre andet information på websitet.

12.5 Det er ulovligt at dele materiale fra vores hjemmeside, med undtagelse af vores nyhedsbrev og auktionssider. Du må dele vores nyhedsbrev på tryk og i elektronisk form. På alle auktionssider gives der mulighed for at dele siden via mail og forskellige sociale medier.

12.6 Vi forbeholder os retten til at begrænse adgangen til dele af vores website, eller hele vores website på et hvert givent tidspunkt. Det er ikke tilladt at omgå eller forsøge på at omgå begrænsninger på vores websted.

13

Ulovlig brug

13.1 Det er forbudt at:

(a)    bruge vores website på en måde eller gøre noget , der forårsager eller kan forårsage skader på websitet, forringelse af ydeevne,  eller tilgængelighed.

(b)   bruge vores website til et hvilken som helst ulovligt, bedragerisk eller skadelig formål eller aktivitet.

(c)    bruge vores website til at kopiere , lagre , hoste , overføre, sende , bruge , offentliggøre eller distribuere materiale, som består af ( eller er knyttet til ) enhver spyware , computervirus , trojansk hest , orm, rootkit eller anden skadelig software.

(d)    foretage systematisk eller automatisk dataindsamling (herunder uden begrænsning skrabning , data mining , dataudtræk og data høst) på eller i forbindelse med vores website uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

(e)    interagere med vores website ved hjælp af en robot, spider eller lignende.

(f)    Indsamle data via vores website  til brug for direkte eller indirekte markedsføring aktivitet (herunder e-mail marketing , SMS marketing , telemarketing og direct mail ) .

14

Indhold du publicerer på websitet

14.1 I vores vilkår refererer “dit indhold” til alt tekst, grafik og billeder som du sender til os eller uploader til Waste-Outlet website.

14.2 Du giver hermed Waste-Outlet en verdensomspændende, uigenkaldelig , ikke-eksklusiv, royalty-fri licens til at bruge, gengive, gemme, tilpasse, publicere, oversætte og distribuere dit indhold på vores website og i vores markedsføring af websitet.

14.3 Du giver Waste-Outlet ret til at ændre tekst, billeder og information i din auktion. Dette vil udelukkende blive gjort for at forbedre din auktion. (det kunne f.eks være justering af billeder) Vi vil altid informere dig i tilfælde af ændringer.

14.4 Efter at du har aktiveret din auktion, vil du ikke være i stand til at ændre i den. Hvis der ikke er kommet nogle bud på auktionen og du har brug for at foretage ændringer, kan du kontakte Waste-Outlet og så vil vi forsøge at hjælpe dig.  Du har mulighed for at slette din auktion indtil der er budt.

14.5 Hvis vi har rimelig mistanke om, at du har overtrådt vore vilkår på nogen måde, har vi ret til at slette eller rette i dine auktioner.

15

Regler for det du publicerer

15.1 Du garanterer hermed for at det du publicerer overholder følgende vilkår:

15.2 Det du publicerer må ikke være ulovligt og må ikke krænke nogen persons juridiske rettigheder, i henhold til gældende lovgivning.

15.3 Du er ansvarlig for at det materiale du publicerer:
(a) Ikke er fornærmende. 
(b) Ikke er uanstændigt .
(c) ikke krænker nogen form for copyright, moralske rettigheder, database rettigheder, varemærke rettigheder, design rettigheder, eller andres intellektuelle ejendoms rettigheder. 
(d) Ikke krænker nogen form for rettigheder i forhold til privatliv eller databeskyttelses-lovgivningen.
(f) Ikke udgør en tilskyndelse til at begå en forbrydelse, instruktioner til at begå en forbrydelse eller tilskyndelse af kriminelle aktiviteter.
(g) Ikke er i foragt for nogen domstol eller i strid med nogen retskendelse. 
(h) Ikke er i strid med nogen form for diskriminations-lovgivning. 
(i) Ikke indeholder private, statslige eller andre former for hemmeligheder der er beskyttet gennem lovgivning.
(j) Ikke er i strid med nogen form for kontraktlig forpligtelse.
(k) Ikke på nogen måde er usand, falsk, forkert eller misledende.
(l) Ikke består af eller indeholder instruktioner, rådgivning eller andre oplysninger, som kan være genstand for handling og hvis handlet på, vil  kunne forårsage sygdom, tilskadekomst, dødsfald, eller andre tab/skader.
(m) Ikke udgør spam.
(n) Ikke er vildledende, bedragerisk, truende, misbrugende, chikanerende, hadefuldt eller diskriminerende.

16

Begrænset garanti

16.1 Vi kan ikke garantere for:

(a)     fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der offentliggøres på vores website.

(b)     at websitets indhold er opdateret.

(c)     at websitet vil forblive tilgængelig.

16.2 Vi forbeholder os ret til, til en hver tid at afbryde eller ændre i dele af eller hele websitet, og uden varsel eller forklaring at stoppe med at publicere websitet og er ikke erstatningspligtige i denne henseende.

17

Ansvarsfraskrivelse

17.1 Waste-Outlet er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til websitet, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

17.2 Waste-Outlet kan aldrig gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af websitet. Waste-Outlet tager forbehold for taste- og prisfejl,  forkert angivet tidspunkter og lokationer.

17.3 Waste-Outlet garanterer ikke for, at websitet og de herpå tilgængeliggjorte auktioner er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. Waste-Outlet tilstræber at sikre, at oplysningerne på websitet er korrekte, men vi lover ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Waste-Outlet kan foretage ændringer i informationerne på dette website eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Informationerne på websitet kan være forældet, og Waste-Outlet forpligter sig ikke til at opdatere informationerne. I særdeleshed garanterer vi ikke for, at auktioner på websitet, er korrekte. Waste-Outlet  er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som sælger, køber eller tredjemand lider på grund af fejl i beskrivelsen af en auktion.

17.4. Ethvert link til tredjemands website er uden ansvar for Waste-Outlet. Waste-Outlet påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Waste-Outlet og vore leverandørers ydelser på websitet.

17.5 Vi påtager os intet ansvar for tab eller ødelæggelse data, database eller software .

17.6 Vi har en interesse i at begrænse den personlige ansvar hvad angår vore medarbejdere og under hensyn til dette, accepterer du, at du ikke kan fremsætte noget personligt erstatningskrav overfor vore ansatte for eventuelle tab, du måtte lide i forbindelse med brug af hjemmesiden.  

18

Overtrædelse af Waste-Outlets vilkår

18.1  Hvis du overtræder vore vilkår og betingelser eller dele heraf, må vi:

(a)    Sende dig én eller flere formelle advarsler.

(b)    Midlertidig suspendere din adgang til Waste-Outlet website.

(c)    Permanent nægte dig adgang til Waste-Outlet website.

(d)    Blokere for at computere der anvender din IP adresse får adgang til Waste-Outlet website.

(e)    kontakte en eller alle dine internet- udbydere og anmode om, at de blokerer din adgang til Waste-Outlet website.

(f)     Anlægge sag mod dig for kontraktbrud.

(g)     Slette eller midlertidigt suspendere din konto/profil på Waste-Outlet website

18.2 Hvis vi suspenderer eller sletter din profil må du ikke prøve på at omgå dette ved f.eks at oprette en ny konto/profil.

19

Gyldighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår afgøres af en domstol eller anden kompetent myndighed til at være ulovlig og/eller ikke kan håndhæves , vil de øvrige bestemmelser fortsat være gældende.

20

Tredjemands rettigheder

Denne kontrakt er indgået mellem dig og Waste-Outlet og er ikke beregnet til at gavne tredjepart.

21

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende brugsvilkår, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

22

Lovpligtige oplysninger

22.1  Websitet ejes og drives af Waste-Outlet I/S.

22.2  Waste-Outlet I/S er registreret i Danmark.

22.3  Virksomheden har hjemsted på Haderslevvej 1 , 6200 Aabenraa , Danmark .

22.4   Du kan kontakte os ved at skrive til virksomhedsadressen nævnt ovenfor, via websitets kontakt formular , via e-mail til mail@waste-outlet.com eller på telefon 0045 53373880.

22.5 Vi er registreret i det danske CVR ( Det Centrale Virksomhedsregister ) og vores CVR nummer er 20869275

23

Opdatering/ændringer i brugsvilkårene

19.1 Vi forbeholder os retten til at rette eller ændre i brugsvilkårene fra tid til anden.

19.2 Rettelser og ændringer vil blive sendt til dig via e-mail og også fremgå på websitet. Du vil altid være underlagt de vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender websitet.Rettelser og ændringerne har ikke tilbagevirkende kraft. Men hvis du fortsætter med at bruge websitet efter modtagelsen af en sådan e-mail eller en besked, erklærer du , at du accepterer disse ændringer. Hvis du ikke kan acceptere de reviderede vilkår , skal du straks stoppe med at anvende websitet .

 

24

Sidste ændring

Disse vilkår er senest ændret den 7 marts 2018 .

Waste-Outlet.com uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings. Klik her

x