HAR DU SPØRGSMÅL?

Find svar her!

FAQ

HER KAN DU FINDE SVAR PÅ DE OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

Q. Hvad er forskellen på en offentlig og en privat auktion? 
Når sælger opretter en auktion skal det vælges om den skal være offentlig eller privat. En offentlig auktion kan ses af alle besøgende og alle har mulighed for at byde på auktionen. Når man opretter en privat auktion får man mulighed for at invitere købere til at byde på varen og det er kunne inviterede der kan se auktionen. På denne måde kan man handle med sit eksisterende netværk som man kender og stoler på og samtidig drage nytte af den dynamiske bud proces, der sikrer den rigtige pris og er tidsbesparende.


Q. Vinder højestbydende auktionen? Ikke nødvendigvis!  Sælger må frit vælge hvem han/hun ønsker at sælge til. Andre faktorer end pris kan gøre sig gældende, så som varens placering, tillid, samt bedømmelser af tidligere handler byder har deltaget i.  Efter endt auktion, kan sælger vælge at købe listen indeholdende oplysninger om alle indkomne bud. Herefter kan sælger vælge en vinder. Hvis sælger ikke vælger den højestbydende er han/hun forpligtet til at sende en kort forklaring om baggrunden for valget, til  både den højestbydende og Waste-Outlet.


Q. Har jeg mulighed for at stille sælger et spørgsmål? På hver auktion side, under fanen “spørgsmål og svar” har du mulighed for at stille sælger et spørgsmål. Det kan være du har brug for at få afklaret noget eller få mere information inden du byder på auktionen. Stil kun relevante spørgsmål og hold den gode tone.  Alle spørgsmål og svar, vil være synlige for alle registrerede brugere. Det er ikke muligt at stille private spørgsmål. Vær opmærksom på at Waste-Outlet gennemgår alle spørgsmål, inden sælger kan se dem. Det er ikke tilladt at indtaste e-mail adresser eller telefonnumre i spørgsmål feltet.


Q. Hvordan fungerer autobud? Autobud funktionen er specielt nyttig, hvis du på forhånd har bestemt dig for, hvad du højest vil betale for en vare, og hvis du ikke kan følge auktionen, når den lukker. Autobud byder varen op for dig – op til et maximumsbeløb, du selv har bestemt. Autobud vil altid byde mindst muligt for at overbyde andre bydere. Hvis din maksimale pris bliver overbudt, har du mulighed for at hæve dit max. bud.


Q. Hvad menes med “negativ pris”? I nogle situationer, er værdien af affaldsmaterialerne negativ, hvilket betyder, at sælger skal betale køber for at modtage affaldsmaterialerne. I disse tilfælde vil et minus være placeret foran beløbet. Bud historikken vil ved negativ pris, bevæge sig fra minus mod nul, eller positiv værdi, i takt med at der bliver budt på varen.


Q. Jeg har modtaget et bud jeg gerne vil acceptere, kan jeg afslutte auktionen? Nej, auktionen kan ikke stoppes før tid, du bliver nødt til at vente til den afsluttes i henhold til den slut dato du har sat da du oprettede auktionen. Når auktionen er slut, kan du frit vælge hvem du ønsker at sælge til, da det ikke er noget krav at du skal sælge til højest bydende.


Q. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ved hvor meget materiale, jeg vil have til rådighed på et givet tidspunkt? Den bedste løsning her, er at give dit bedste skøn, med en sandsynlig procentvis afvigelse eller angive et  minimum og/eller maksimum.  I sådan en situation er det særdeles vigtig med en grundig beskrivelse af materialet. Vi anbefaler at du kun opretter auktioner på materiale, hvor du til en rimelig grad har mulighed for at estimere hvor meget materiale der vil være til rådighed, for at mindske risikoen for misforståelser.


Q. Jeg mangler en produktkategori. Hvad gør jeg? Hvis du synes at der mangler en produktkategori, kan du kontakte os på: mail@waste-outlet.com. Så vil vi tage stilling til om kategorien skal oprettes.


Q. Kan jeg ændre i min auktion? Når auktionen er publiceret, uanset om der er bud eller ej, er der ingen mulighed for at redigere. Du kan slette din auktion, så længe der ikke er nogen bud. Hvis du bemærker en kritisk fejl i din auktion efter den har modtaget bud,  skal du kontakte os på mail@waste-outlet.com og forklare situationen. Vi vurderer herefter om vi vil fjerne auktionen eller give dig mulighed for at redigere og genstarte den.


Q. Hvorfor kan en auktion blive fjernet? Hvis nogen har rapporteret en bekymring eller problem med en auktion vil den, hvis vi skønner det nødvendigt, kunne blive fjernet, indtil vi har undersøgt sagen. Hvis vi vurderer, at der ikke er hold i klagen vil vi aktivere auktionen igen. Hvis du vil rapportere en bekymring vedr. en auktion, kan du skrive til os på mail@waste-outlet.com.


Q. Må jeg trække mit bud? Alle bud er bindende. Men hvis du har en legitim grund for at trække dit bud, bedes du give en detaljeret forklaring til os, og vi vil overveje anmodningen fra sag til sag.


Q. Kan jeg få auktionsgebyret refunderet, hvis køber ikke gennemfører handelen? I en situation som denne, er det muligt, at vi vil udstede en refusion. Send en beskrivelse af situationen til: mail@waste-outlet.com.


Q. Hvordan kan det være at jeg ikke modtager nogle bud?

Overvej mulige årsager til at du ikke har modtaget nogle bud: Er din startpris for høj? Var perioden hvor kunder kunne byde sat for kort? Er der et tilstrækkeligt marked for dit materiale? Er din beskrivelse for vag? Sørg for, at potentielle købere har nok relevante oplysninger. Du har mulighed for at kopiere afsluttede auktioner og på den måde nemt starte auktionen igen som en ny auktion. Det gøres under “Min konto”, “Mine auktioner” Du kan evt. redigere oplysninger, hvis det er nødvendigt, og vælge et ny starttidspunkt og varighed.


Q. Hvilke oplysninger skal jeg give når jeg opretter en auktion?

Husk, at potentielle købere ønsker så meget relevant information som muligt, for at kunne beslutte om de vil byde på dit affald. Jo bedre du beskriver dit affald, des mere sandsynligt er det, at du vil tiltrække flere bud og modtage færre spørgsmål. Tænk over, hvad type oplysninger en køber ønsker. Beskriv materialet i et let forståeligt sprog.  Inkluder information om kvalitet, mængde, anvendelsesmuligheder og logistik.  Andre vigtige oplysninger kan være placering, handelsrestriktioner, forsendelsesinstruktioner mv.

Q. Hvad er min CSR profil og hvorfor har den betydning? Når du registrerer dig på Waste-Outlet, vil du blive bedt om at udfylde en CSR formular- “Corporate Social Responsibility”. Denne information vil være synlig for andre registrerede brugere. Sælgers CSR profil vil blive vist hvis sælger opretter en auktion og byders CSR profil vil være synlig for sælger ved valg af køber. Din CSR profil – Corporate Social Responsibility – besvarer vigtige spørgsmål om din virksomheds adfærd og etiske praksis i forbindelse med menneskerettigheder, sociale, økonomiske og miljømæssige tiltag. For mange virksomheder er disse oplysninger en del af beslutningsgrundlaget, når de skal afgøre hvem de ønsker at handle med.

Q. Hvad er en Auktionsagent? Via auktionsagenten kan du tilføje de affaldsfraktioner du er interesseret i,  og modtage direkte besked på mail og på din profil når nye auktioner bliver slået op. Det er nemt og ligetil både at tilføje og slette kategorier i auktionsagenten.


Q. Hvordan bruger jeg overvågningslisten? På overvågningslisten kan du samle alle auktioner du gerne vil holde øje med. På hver auktionsside finder du knappen “Føj til overvågningsliste” .


Q. Hvordan kan det være at jeg ikke modtager nogen email fra Waste-Outlet? Det mest sandsynlige er, at e-mail sendt fra Waste-Outlet ender i din spam mappe. Du kan løse problemet ved at tilføje vores e-mail adresse: mail@waste-outlet.com til din “sikker” afsender liste.

Q. Hvor meget skal jeg betale i gebyr til Waste-Outlet? INDTIL VIDERE HAR VI GJORT DET GRATIS AT ANVENDE SITET BÅDE FOR KØBERE OG SÆLGERE.  Det er gratis at sætte en vare til salg på Waste-Outlet og det er gratis at byde på en vare. Når auktionen er afsluttet, kan sælger vælge at købe budlisten, prisen for listen er 0,5% af højeste bud, dog med minimumsgebyr på kr. 199,99. Hvis der ikke har været nogle bud på auktionen, betaler sælger ikke gebyr. For materialer med negativ pris, gælder den samme procentsats)

Q. Hvad er Escrow betaling? Betaling via Escrow (depot),  sikrer at sælger modtager betaling for varen og at køber modtager den bestilte vare, i rigtig mængde og kvalitet.  Escrow fungerer som tredjepart der holder pengene i depot indtil handelen er afsluttet. Det kan være en rigtig god ide at benytte sig af Escrow hvis man handler med nye forretningforbindelser. Den der ønsker at gøre brug af Escrow, sælger eller køber, betaler for servicen, som iøvrigt er meget billig. Læs mere om Escrow betaling.

Q. Bliver Waste-Outlet gebyr tillagt moms ? Waste-Outlet er en dansk virksomhed, og vi er derfor pålagt at tillægge moms på gebyrer faktureret til andre danske virksomheder. Virksomheder der er registreret i andre EU lande er omfattet af omvendt betalingspligt i henhold til artikel 44 i EU Rådets direktiv 2006/112 / og skal afregne moms i deres respektive lande. Virksomheder, der er baseret i lande udenfor EU vil ikke blive opkrævet moms.

Q. Er det et sikkert websted? Ja, vi gør os umage for at sikre dine data. Waste-Outlet anvender kryptering af dine dataoverførsler for ekstra beskyttelse. Kontakt venligst Waste-Outlet.com for svar på yderligere spørgsmål.


Q. Er købere og sælgere anonyme? Nej, det er vigtigt, at brugere af Waste-Outlet har adgang til at se hvem de eventuelt skal handle med.  Det er dog kun registrerede medlemmer af Waste-Outlet, der har adgang til disse oplysninger, som bl.a. omfatter fulde navn, adresse, CSR oplysninger, registreringsbevis og bedømmelser af virksomheden. Køber vil kunne se hvem sælger er, og sælger vil kunne købe en komplet budliste med kontaktoplysninger, hvorfra de kan vælge en vinder, ved afslutningen af hver auktion.  Bemærk, at sælger ikke kan se budgivers identitet, før auktionen er afsluttet. Og at budgiver løbende kan se hvad der er højeste bud, men ikke hvem der har budt Det er ikke tilladt for sælger og køber at tage kontakt udenom Waste-Outlet med henblik på at gennemføre en handel og derved undgå at betale gebyr. Jævnfør betingelserne i vores BRUGSVILKÅR vil enhver, der forsøger at gøre dette blive udelukket fra at anvende Waste-Outlet fremover.

Q. Hvad har jeg brug for at vide? For at sikre høj kvalitet og et netværk af ærlige og troværdige medlemmer, er der efter hver gennemført handel mulighed for at køber og sælger kan bedømme hinanden på det samlede indtryk. Vi anvender et 5-stjernet rating-system, hvor 1 er det laveste og 5 er det højeste. Derudover vil parterne blive bedt om at beskrive deres oplevelse af handelen. Dette er et værktøj, der skal hjælpe købere og sælgere til at træffe bedre informerede beslutninger om, hvem de vil foretrække at gøre forretninger med. Bedømmelser vil være synlige under sælgers profil.  For købers vedkommende er det kun den relevante sælger der vil kunne se disse informationer på budlisten.

Q. Hvad hvis jeg ønsker at lukke min konto? Hvis du ønsker at lukke din konto, skal du kontrollere, at alle dine auktioner er afsluttet, og at alle dine handler er gennemførte. Herefter kontakter du os på mail@waste-outlet.com med din anmodning. Når vi har modtaget din anmodning, er der en karensperiode for at sikre, at alle transaktioner knyttet til din konto er gennemførte, og at du ikke har nogen mellemværender. I løbet af denne ventetid, vil du have adgang til din konto, men vil ikke kunne oprette eller byde på en auktion. Hvis du ønsker at annullere anmodningen om lukning, inden den er afsluttet, kan du henvende dig til Waste-Outlet. Du vil få tilsendt en bekræftelse per e-mail, når din konto er afsluttet og lukket. Hvis din konto af anden årsag er blevet suspenderet, vil du ikke være i stand til at anmode om lukning af din konto, før vi er færdige med at afklare denne suspendering. Bemærk: Du vil ikke være i stand til at genåbne en lukket konto med en identisk bruger-id eller en tidligere anvendt emailadresse.


Q. Kan jeg have mere end én lokations adresse? Ja, du kan indtaste yderligere lokations adresser under “Min konto”, men husk at uploade dokumentation for hver adresse.


Q. Hvad skal jeg gøre, hvis min konto er blevet hacket? Hvis du mener, at en uautoriseret person har fået adgang til din konto, beder vi dig ændre din adgangskode. Det kan du gøre på “Min konto” på websitet.  Derudover bedes du kontakte os på mail@waste-outlet.com og forklare situationen.


Q. Når jeg forsøger at uploade et dokument får jeg besked om at filen er for stor. Hvad skal jeg gøre? Filer til upload må maksimalt fylde 2 MB, hvilket er tilstrækkelig for de fleste dokumenter. Hvis din fil er større eller har flere sider, skal du uploade det i flere sektioner, der hver fylder maks. 2 MB. Sørg for at navngive de enkelte sektioner, såsom afsnit # 1, afsnit # 2 osv, så de holdes i den rigtige rækkefølge.


Q. Jeg har forsøgt at oprette en profil, men min registrering er blevet afvist. Kan jeg klage over afgørelsen, og hvis ja, hvordan gør jeg?  Hvis du indsender supplerende oplysninger eller hvis du mener der er sket en fejl, kan du anmode os om at revurdere din registrering. Du er velkommen til at kontakte os på mail@waste-outlet.com og vi vil kigge på sagen og vende tilbage hurtigst muligt.


Q. Hvilken dokumentation er nødvendig at uploade ved registrering? Kun virksomheder med verificerbare oplysninger kan oprette en profil. Derfor beder vi om at du uploader din virksomheds registreringsattest og eventuelle certificerings- og drifts- og import / eksportlicenser. Hvis du ved et uheld uploader et forkert dokument, bedes du venligt kontakte os for at få det fjernet.


Q. Kan andre brugere se mine uploadede dokumenter? Waste-Outlet garanterer ikke for at uploadede dokumenter er ægte, eller indeholder tilstrækkelig information i henhold til gældende love og regler i de respektive lande. Køber/sælger har derfor selv ansvaret for at vurdere de virksomheder, som de vælger at handle med. For at gøre dette muligt, er det nødvendigt, at visse dokumenter er tilgængelige. For at kunne handle på siden, er det derfor obligatorisk at uploade virksomhedens registreringsattest, derudover er det også muligt at uploade import-/ eksportlicenser, miljøcertificeringer, og en lang række andre dokumenter. Når du sælger en vare på auktion, vil dine dokumenter være synlige for andre registrerede brugere af Waste-Outlet. Som køber, vil dine dokumenter være synlige for sælger når du har afgivet et bud på en auktion. Sælgers informationer er kun synlige så længe auktionen er aktiv, når auktionen er afsluttet vil man ikke længere have adgang til informationerne.

Waste-Outlet.com uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings. Klik her

x